AS01

Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP)

Küresel, ülkesel, bölgesel ve yerel çevre sorunlarına karşı, ekolojik dengenin korunması temelinde; tarihi, kültürel ve doğal çevre bilincini ve duyarlılığını geliştirmek, etkin kılmak, bu bilinci ve duyarlılığı yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak, bu sorunlara karşı ortak hareket etmek ve çevreden yana taraf olmak, kamuoyu oluşturmak, çözüm önerileri üretmek ve bu önerileri yaşama geçirmek amacıyla kurulmuştur.

Bu amaçları gerçekleştirmek için;

Çevre ve ekoloji ekseninde politikalar belirler.

Yerel, ulusal ve uluslararası karar mekanizmalarını etkileme girişimlerinde bulunur.

Toplumun her kesimine yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapar.

Görsel, işitsel ve yazılı yayınlar yapar, çağdaş iletişim olanaklarından yararlanır.

Araştırmalar yapar, projeler üretir, eylem plan ve programları yapar.

Amacı doğrultusunda kendi dışındaki ulusal ve uluslararası STK’larla ilişkiler kurar, ortaklaşılan konularda işbirliği yapar, koordine eder.

Bölgesel Çevre Platformları

Batı Akdeniz Çevrecileri
Doğu Karadeniz
Çevre Platformu:
DOKÇEP
Marmara Çevre Platformu: MARÇEP
Güneydoğu Anadolu Çevre Platformu: GAÇEP
İç Anadolu Çevre Platformu: İÇAÇEP
Batı Karadeniz
Çevre Platformu:
BAKÇEP
Doğu Akdeniz Çevre Platformu: DAÇE
Doğu Anadolu Çevre Platformu: DOĞÇEP
Sayfayı Paylaş